+31 (0)113-269877 info@agroflux.nl

Proeven van Agroflux

Agroflux is een jong Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is in de toepassing van zeewier en op zeewier gebaseerde producten voor de melkveehouderij. Het bedrijf heeft uitgebreide expertise in zeewieren, veevoeding en dierfysiologie.

Agroflux doet regelmatig praktijkproeven op grotere melkveebedrijven. Op deze bedrijven met melkrobots worden twee gelijkwaardige groepen melkkoeien gemaakt waarvan er één groep SeaSpirit Cow krijgt bijgevoerd. De overige omstandigheden zijn gelijk. Wetenschappelijke en statistische analyse van de grote hoeveelheid gegevens uit de melkrobots en de melkcontrole, laat zien dat zeewier ook onder Nederlandse omstandigheden van grote (economische) waarde is voor de melkveehouderij. Als geen ander weet  Agroflux hoe zeewier het beste is in te zetten in de Nederlandse praktijk.

Zeewier heeft een Return On Investment (ROI) van 2,5: elke euro geïnvesteerd in zeewier wordt minimaal 2,5 maal terugverdiend. Dit staat nog los van andere voordelen die zeewier oplevert. Zo merken steeds meer veehouders op dat  weerstand, uiergezondheid, vruchtbaarheid, klauwgezondheid en voerefficiëntie  aanmerkelijk toenemen na toediening van SeaSpirit Cow, een mengsel van speciaal geselecteerde zeewieren.

Meer en meer worden de geheimen van zeewier door Agroflux ontrafeld:

  • SeaSpirit Cow is een mix van zorgvuldig uitgezochte bruine, rode en groene zeewieren. En dat is niet voor niets. In de praktijk blijkt dat diverse soorten zeewieren in een mix elkaar versterken en gezamenlijk betere resultaten geven dan de enkelvoudige wieren.
  • SeaSpirit Cow heeft in de proeven een gunstig effect op de penswerking. Diverse bioactieve stoffen uit de zeewieren zorgen voor meer en betere bacteriegroei in de pens met daarbij een stabiele pens-pH. Uit een eigen proef en vele praktijkwaarnemingen wordt dan ook een betere voerefficiëntie gesignaleerd.
  • In Canada en Amerika worden zeewieren in toenemende mate ingezet bij hittestress. Na een hittestressperiode blijft de productie van koeien gevoerd met zeewier beter op peil.

Proeven in Amerikaanse weidegebieden laten daarnaast zien dat koeien, gevoerd met zeewier, langer blijven doorweiden onder hittestress-omstandigheden.

Alle data van de proeven zijn eigendom van Agroflux en mogen niet zonder onze toestemming worden gebruikt.