Agroflux SeaSpirit Cow

Hét bioactieve additief voor efficiëntere melkproductie

Agroflux SeaSpirit Mix bevat een mix van 6 soorten zeewieren, speciaal bestemd voor rundvee. Aanbevolen hoeveelheid van deze mix is 70 gram per koe per dag.

70 gram van de zeewiermix staat gelijk aan de potentie voor productie van ongeveer 1,5 liter melk (op basis van eerder uitgevoerde praktijkproef, zie onderaan deze pagina )

De mix kan puur worden verstrekt via een extra voerlijn of worden bijgemengd in de mengvoerwagen. Dankzij samenwerking met een veevoerfabriek kan zeewiermix ook worden toegevoegd aan elke gewenste krachtvoersamenstelling.


Praktijkproef: Positief Resultaat

Om na te gaan welke potentie de zeewiermix heeft voor de Nederlandse melkveehouderij is er een jaar-rond praktijkproef uitgevoerd op een melkveebedrijf van 100 melkkoeien. Op dit bedrijf met weidegang wordt via de melkrobot gemolken en gevoerd.

Er zijn twee gelijkwaardige proefgroepen geformeerd, waarvan één groep 70 gram zeewiermix extra bijgevoerd kreeg. Overige omstandigheden als management, huisvesting en voeding waren gelijk voor beide groepen.
Gedurende 52 weken is deze groep gevolgd en vergeleken met de groep die geen zeewier verstrekt heeft gekregen.

In de de groep die zeewier verstrekt kreeg was een duidelijk hogere lactatiepiek en sterk betere uiergezondheid te zien. De zeewiermix resulteert in hogere voederconversie waardoor de economische marge per liter melk toeneemt.

Contact
... praktijkproef opgezet op een melkveebedrijf van 100 melkkoeien.