Opzet praktijkproeven

Agroflux maakt de vertaalslag van de wetenschap naar praktische toepassing van zeewier en zeewierextracten voor de melkveesector in noordwest Europa. Agroflux is sterk in toegepast onderzoek en ontwikkeling van producten met een bewezen werking in de praktijk. Een wetenschappelijke benadering wordt gecombineeerd met de dagelijkse praktijk van de melkveehouder.

Agroflux maakt gebruik van praktijkproeven die op grotere melkveebedrijven worden uitgevoerd. Middels melkrobot en melkcontroles worden gegevens verzameld. Er worden 2 gelijkwaardige groepen gemaakt en bij één van de groepen wordt het zeewierproduct gereguleerd bijgevoerd. Alle andere omstandigheden zijn verder gelijk. Op basis van statistische analyses worden verdere uitspraken gedaan.

Contact
... wetenschappelijke benadering wordt gecombineeerd met de dagelijkse praktijk van de melkveehouder