OP Zeewier gebaseerde producten voor de melkveehouderij

Zeewier specialisten met ruime ervaring in de melkveesector

Agroflux is een jong Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is in de toepassing van zeewier en op zeewier gebaseerde producten voor de melkveehouderij. Het bedrijf heeft uitgebreide expertise in zeewieren, veevoeding en dierfysiologie.

Toepassen van Agroflux SeaSpirit Cow leidt tot:


SeaSpirit Cow: bewezen waarde in de dagelijkse praktijk

De toegevoegde waarde van onze zeewiermix in de melkveesector zit in de diergezondheidsbevorderende bioactieve verbindingen. Agroflux heeft een eigen krachtvoerbrok, SeaSpirit Cow, ontwikkeld die rode, groene en bruine zeewieren bevat, speciaal geselecteerd voor herkauwers.

Een jaarrond praktijkproef op een Nederlands melkveebedrijf van 100 koeien resulteerde in een gemiddelde stijging van 5% in de melkproductie, een 5% hogere lactatiepiek, een significant lager celgetal, een lagere elektrische geleidbaarheid van de melk en 5% minder krachtvoer nodig per kg melk in de zeewiergroep in vergelijking met de controlegroep.

Wat we zien is een efficiëntere productie met een sterk verbeterde uiergezondheid.

Momenteel zijn er experimenten aan de gang met een kalvermelk op basis van zeewierextracten. De eerste resultaten hier zijn veelbelovend: minder diarree, verbeterde algemene gezondheid en betere groei

Onze benadering
... efficiëntere productie met een sterk verbeterde uiergezondheid

Agroflux draagt bij aan hogere marges en duurzamere productie in de Nederlandse melkveehouderij

De kracht van zeewier

De kracht van Agroflux SeaSpirit Cow zit in de speciale vezels, omega-3 vetzuren, carotenoïden, (organisch gebonden) mineralen en andere bioactieve stoffen die niet aanwezig zijn in landplanten.

De wieren zijn elk geselecteerd op basis van hun bioactieve stoffen met prebiotische effecten voor verbeterde pens- en darmgezondheid en stimulerende werking op het immuunsysteem.

De prebiotische en zuurbuffende werking van de zeewieren in Seaspirit Cow zorgen voor een stabieler pensmilieu. Verbeterde penswerking en gezondere uiers leiden samen tot hogere economische marges per kg geproduceerdemelk.

Let's talk.

In de hedendaagse markt ligt de nadruk op kostprijs, naast de belangrijke randvoorwaarden diergezondheid, melkkwaliteit en antibioticagebruik. Uit de praktiujkproef bleek dat de toepassing van Agroflux SeaSpirit Cow resulteerde in aanzienlijk betere resultaten op al deze gebieden.

Het rendement op de investering is 1: 2,5. Deze waarde is berekend op basis van hogere melkproductie en minder benodigde krachtvoer per kg melk. In de praktijkproef bedraagt de netto-opbrengst gemiddeld €94 per koe per jaar bij gebruik van Agroflux SeaSpirit Cow. Lager celgetal, verbeterde consistentie van de mest en verbeterde koegehondheid zijn niet bij deze berekening inbegrepen.

Het team bestaat uit een Nederlandse zeewierhandel, een ervaren rundvee nutrionist en een chemicus met een achtergrond in medische research.

Morgen al meer informatie?

Contact